fastpris.IT

premium server


1995:-

PER ANVÄNDARE OCH MÅNAD

Innehåller allt från fastpris.IT premium plus:

Molnserver
Server i Microsoft Azure där företagets affärsapplikationer körs. Antingen via fjärrskrivbord eller som appar direkt från era datorer.


Kontakta mig